Olieboring

IEA over de toekomst van olie

Halverwege 2014 is de olieprijs flink gezakt. De specialisten zagen deze niet aankomen en durven nu weinig te zeggen over de toekomst van de olie prijs. De IEA (Internationaal Energieagentschap) is verantwoordelijk voor het rapporteren van de verwachtingen van de energiemarkt in de toekomst. Zij presenteerde in een rapport twee mogelijke uitkomsten. Het zijn vrij uit elkaar lopende tijden. De prijs per olievat gaat de $80,- bereiken, echter kan dit in 2020 bereikt worden, maar ook in 2040.

Scenarios

Het wordt steeds moeilijker om aan olie te komen. Vandaar dat het onvermijdelijk is dat de olieprijzen zullen gaan stijgen. In het scenario dat $50,- per vat de normaal wordt, moet er flink aangevuld worden met goedkope olie en zou een ongewenste situatie zijn. Een paar oliemagnaten krijgen dan té veel macht in handen omdat wij afhankelijk worden. Deze ontwikkeling zal echter onwaarschijnlijk zijn. Zeker voor overstappers van energie zal dit scenario goed zijn, omdat met goedkope stroom en olie en energieprijzen interessant blijven om mee te stunten.

Olievaten

De OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) zal altijd belangrijk blijven. Zij hebben de helft van de oliemarkt in handen en de prijs dalingen komt voor het grootste gedeelte omdat de OPEC zijn productie niet heeft teruggedraaid. Zo houden ze het goedkoop en laten hiermee zien dat ze liever een marktleider zijn dan de ultieme winst te behalen. Amerika haalt nu veel olie uit de winning van schalie gas, maar dit zou duurdere olie zijn. De OPEC probeert de concurrentie eruit te drukken met goedkope olie, maar dit plan heeft voorlopig nog geen effect.

Klimaattop

De IEA moet ook het klimaat in de gaten houden. Zeker met de klimaattop in het vooruitzicht. Een positief iets is dat de groei van de economie geen recht evenredig verband meer heeft met de uitstoot van CO2. Dit is voor het eerst sinds een hele lange tijd. De verwachtingen zijn als volgt. De vraag naar energie zal 3x zo hoog zijn in 2040 als in 2013. Echter, zal de uitstoot maar met 15,9% toenemen. Dit gaat er wel vanuit dat de huidige plannen ingevoerd worden, zonder er op in te leveren. De IEA wilt tijdens de klimaattop er op aandringen dat er minimaal elke vijf jaar geëvalueerd moet worden op de stand van zaken rond het milieu en of we nog op schema zitten.